SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

35.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 19. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno - pravna pitanja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/09), točka II. mijenja se i glasi:

»II.

U Odbor za statutarno-pravna pitanja, izabrani su:

1.Slavica Perišić, za predsjednika

2.Petra Kraljić, za člana i

3.Ivan Tavčar, za člana.

Stupanjem na snagu ove Odluke dosadašnji članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja razrješuju se dužnosti.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-03/3

Ur. broj: 2142/05-01-13-2

Malinska, 19. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=51511&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr