SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

33.

Na temelju odredbi članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 19. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Stožer).

Stožer iz stavka 1. ovog članka osniva se za upražnjenje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 2.

Za članove Stožera iz točke 1. ove Odluke imenuju se:

1.Miroslav Topić, zamjenik Općinskog načelnika za načelnika Stožera

2.Zdenko Cerović, predsjednik Općinskog vijeća za člana,

3.Dejan Hriljac, zapovjednik Policijske postaje Krk za člana,

4.Dinko Petrov, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za člana,

5.Zdenko Košaroš, predstavnik Odjela za zaštitu i spašavanje za člana,

6.Željan Žic, predstavnik zdravstvenih institucija za člana,

7.Nikola Dujmović, predstavnik Lučke kapetanije za člana,

8.Ivan Petršorić, direktor KD »Dubašnica« d.o.o. za člana,

9.Nikola Turčić, predstavnik G.P.P. MIKIĆ d.o.o.

10.Dubravko Fanuko, predstavnica TD TRGOVINA KRK MALINSKA d.d.

11.Bernard Cvelić, predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela za člana.

Članak 3.

Stožer donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/09 i 6/11).

Klasa: 810-01/10-01/1

Ur.broj: 2142/05-01-13-24

Malinska, 19. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=51511&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr