SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

32.

Na temelju članka 23. i 30. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 19. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Članak 3. stavak 2. Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/09 i 51/11) mijenja se i glasi:

»U socijalno vijeće imenuju se:

1) Milenka Dvorničić, za predsjednika

2) Biserka Grdinić, za člana

3) Jelka Petršorić, za člana

4) Marica Janković, za člana

5) Kristina Karamarko, za člana

6) Bojana Morožin, za člana

7) Mirjana Maršić, za člana.

Stupanjem na snagu ove Odluke dosadašnji članovi Socijalnog vijeća razrješuju se dužnosti.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/13-01/1

Ur.broj: 2142/05-01-13-2

Malinska, 19. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=51511&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr