SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

33.

Na temelju članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 56/13), članaka 33. do 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 56/13) te članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09, 28/10, 27/12, 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra donijelo je na sjednici održanoj dana 5. rujna 2013. godine

ODLUKU
o stavljanju izvan snage glave VI. (članci od 22. do 31.)
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti glava VI. Naknada za priključenje i to članci od 22 do 31 Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (»Službene novine PGŽ«, broj 27/2012.).

Članak 2.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/13

Ur. broj: 2108-03-03/1-13-1

Čabar, 5. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr