SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

31.

Temeljem članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ« 33/09, 28/10, 27/12, 14/13) i članka 20. Odluke o priznanjima grada Čabra (»Službene novine PGŽ« 28/10, 27/12), Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 5. rujna 2013. godine donosi sljedeću:

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja u 2013. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Čabra, dodjeljuju sljedeća javna priznanja u 2013. godini:

I. Plaketa za životno djelo dodjeljuje se

1.Gospodinu Dragutinu Vrusu iz Gerova, za cjelovito djelo i rezultate koji je ostvario u tijeku svog radnog vijeka kao dugogodišnji društveno-politički radnik i saborski zastupnik, za doprinos razvoju grada Čabra kroz niz dužnosti koje je obnašao tijekom profesionalne političke karijere, za osobito vrijedan doprinos i aktivnost na nivou Grada i naselja Gerova, za dugogodišnji značajni volonterski doprinos u radu NK »Snježnik« Gerovo i drugim mnogobrojnim udrugama koje djeluju na području grada Čabra, za više od 20 godina uspješnih rezultata u poslovanju obiteljske tvrtke »Geom« te za doprinos stvaranju Hrvatske kao njezin branitelj u tijeku Domovinskog rata.

II. Zlatna plaketa Grada Čabra dodjeljuje se:

1.Gospođi Biserki Janeš iz Zamosta, za dugogodišnji humanitarni i dragovoljni rad u GD Crvenog križa Čabar i 50 puta darovanu krv.

2.Udruzi »Trbuhovica« Prezid, za višegodišnje uspješno djelovanje i rad Udruge, za vrijedni, upečatljiv i trajni doprinos u području ekologije i očuvanju okoliša, turizma, kulturne baštine, starih običaja i kulture življenja, za provedbu projekata i programa u svrhu razvoja kulturnog turizma na čabarskom području, za humanitarne aktivnosti te za promociju Čabra u Hrvatskoj i inozemstvu.

3.Gospođi Mirjani Jurković iz Tršća, za rezultate koji su ostvareni tijekom 30-godišnjeg razdoblja u ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti, za vrijedan doprinos u razvoju malog poduzetništva na području grada Čabra, za aktivnosti na potpori raznim udrugama na nivou mjesta Tršća i Grada Čabra te za doprinos u promociji čabarskog kraja.

III. Srebrna plaketa Grada Čabra dodjeljuje se:

1.Gospodinu Zdravku Kvaterniku iz Gerova, za više od 30 godina volonterske aktivnosti i rad u NK »Snježnik« Gerovo kao dugogodišnji igrač i trener, za vrijedni i nesebični doprinos razvoju nogometnog sporta u Gerovu i sporta uopće na području grada Čabra te za ostvarene rezultate i rad na okupljanju mladih u Klubu.

2.Gospođi Danici Turk iz Gerova, za dugogodišnji humanitarni i dragovoljni rad u GD Crvenog križa Čabar i 30 puta darovanu krv.

3.Gospodinu Franji Pantaru iz Prezida, za vrijedni i upečatljiv doprinos u području streličarskog sporta, glazbene kulture i kulture uopće kao višegodišnji tajnik Streličarskog kluba 3D Croatia Prezid, kao vrsni glazbenik i organizator kulturno-turističkih događanja i kao organizator brojnih maškaranih zbivanja u Prezidu, za doprinos u razvoju mjesta Prezida i Grada Čabra kao višegodišnji predsjednik MO Prezid i član Gradskog vijeća grada Čabra te za značajni volonterski doprinos u razvoju niza drugih Udruga s područja grada Čabra.

4.Gospodinu Josipu Klepcu iz Čabra, za cjelovito vrijedno djelo i rezultate ostvarene u tijeku svog radnog vijeka, za nesebičnost, zalaganje i pomoć našim građanima i mnogim Udrugama, posebice DVD-u Čabar, za razvoj obrtništva na području grada Čabra te za darovnicu svoje rodne kuće, danas spomenik Petru Klepcu u Malom Lugu.

IV. Godišnja nagrada Grada Čabra dodjeljuje se:

1.Gospodinu Vlastimiru Vukiću iz Gerova, za vrijedni i nesebični višegodišnji volonterski rad i aktivnost u NK »Snježnik« Gerovo.

2.Udruzi mladih »Motus« Čabar, za osmišljavanje i realizaciju sportskih, kulturnih i drugih programa, projekata i priredbi u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih na području grada Čabra.

3.Gospodinu Ervinu Paulinu iz Prezida, za inovativne ideje u svrhu unaprjeđenja vatrogasne opreme, doprinos u radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prezid i doprinos razvoju vatrogastva i zaštite od požara na području grada Čabra.

Članak 2.

Priznanja grada Čabra, uz pismena obrazloženja, dodijelit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Čabra, 12. rujna 2013. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 061-01/13-01/02

Ur. broj: 2108-03-01/1-13-2

Čabar, 5. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr