SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

165.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11 i 12/12), članka 28. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o prijedlogu opoziva i imenovanja člana Nadzornog
odbora trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o. da opozove Nadu Milošević sa dužnosti članice Nadzornog odbora Društva kao predstavnicu Primorsko-goranske županije.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o. da se na dužnost novog člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnik Primorsko-goranske županije izabere Milivoj Brozina i to do isteka mandata članice iz točke I. ove Odluke čiji se opoziv predlaže.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-79

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr