SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

154.

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 24. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/09), članka 10. Statuta Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«, članka 28. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj 12. rujna 2013., donijela je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«

I.

U Upravno vijeće Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov« imenuju se:

1. Vilijana Kinkela, za predsjednicu,

2. Klaudio Jelenić, za člana,

3. Jadranko Lučić, za člana.

II.

Mandat predsjednice i članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti se razrješuju predsjednica i članovi imenovani Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov« (»Službene novine« broj 28/10).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-55

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr