SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

64.

Sukladno članku 20 st. (2) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11 i 83/13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09 i 15/13) Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 1. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene
vrijednosti do 70.000,00 kn za 2013. godinu

Članak 1.

U Planu malih nabava, Bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, za 2013. godinu »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/13 i 15/13, u članku 3 Plana tabelarni dio se dopunjuje sa točkama 28- 46 koje glase:

Red.
br.

PREDMET NABAVE

PROCJENJENA VRIJEDNOST
U KN BEZ PDV-a

28.

Izrada ispravke i dopune prostorne baze podataka objekata GIS-a Vinodolske općine

23.000,00 kuna

29.

Dodatni radovi na uređenju zelenih površina uz Klovićev spomenik u Driveniku

12.000,00 kuna

30.

Pružanje usluga izrade revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa velikih nesreća

9.500,00 kuna

31.

Izrada Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine za 2012. godinu

3.000,00 kuna

32.

Izrada Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

3.000,00 kuna

33.

Usluga izrade dokumentacije (snimke izvedenog stanja za legalizaciju objekata:
Lovački dom »UHANJ« Drivenik i »KALAC« Grižane-Belgrad

25.000,00 kuna

35.

Izvođenje radova na popravci vrata na mrtvačnici u Driveniku

6.500,00 kuna

36.

Uređenje razglasnog sustava na grobljima: BRIBIR, SV. ANA, BELGRAD I DRIVENIK

37.000,00 kuna

37.

Izvođenje radova na osvjetljenju prilaznih putova Gradini Drivenik

7.000,00 kuna

38.

Izvođenje soboslikarskih radova u prostoru pekare u Domu kulture Drivenik

22.000,00 kuna

39.

Pružanje usluga održavanja GIS-a sustava Vinodolske općine za 2013. godinu

17.000,00 kuna

40.

Izvršenje usluga izrade projektne dokumentacije - glavnog i izvedbenog projekata kanalizacijskog sustava Bribir-Kolektor Kičeri

50.000,00 kuna

41.

Izvršenje usluga izrade projektne dokument.-glavnog i izvedbenog projekata za kanalizacijski sustav Bribir fekalni kolektor Vrba-Kičeri-Stokolin (Faza B)

38.000,00 kuna

42.

Izvođenje radova na sanaciji krovišta na Domu kulture Tribalj

5.500,00 kuna

43.

Izvođenje radova na popravci zastora na prozorima i popravci pozornica na
Domovima kulture Tribalj i Grižane

7.000,00 kuna

44.

Stručni nadzor na izvršenjem radova na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja
Bribir, kolektor Kičeri

35.000,00 kuna

45.

Pružanje usluga koordinatora I. i II. za zaštitu na radu kod izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskog sustava Bribir, kolektor Kičeri

25.000,00 kuna

46.

Izradu izvedbenog prometnog rješenja privremene regulacije prometa za vrijeme izgradnje fekalne kanalizacije naselja Bribir, kolektor Kičeri

20.000,00 kuna

Članak 2.

U preostalom dijelu Plan malih nabava, Bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, za 2013. godinu, (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj« 5/13 i 15/13), koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom Plana, ostaje na snazi.

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Plana malih nabava, Bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, za 2013.godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-10-2

Bribir, 31. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr