SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

63.

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 26/03), Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 87/08), smjernica Vlade Republike Hrvatske o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za trogodišnje razdoblje (2011.-2014.), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10, 31/11) članka 20 Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/2011 i 83/13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09 i 83/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 1. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Plana javne nabave Vinodolske općine za 2013. godinu

Članak 1.

U Planu javne nabave Vinodolske općine za 2013.g. (»Službene novine PGŽ« broj 5/13, 15/13), u članku 3. Plana - tabelarni dio dopunjuje se točkom 11.


R.
b.


Predmet nabave


Evidencijski broj nabave

Procijenjena
vrijednost
nabave (u kn)
bez PDV-a

Vrsta
postupka
javne
nabave

Sklapa li se ugovor ili okvirni
sporazum

Planirani
početak
postupka

Planirano trajanje
ugovora ili okvirnog sporazuma


11.

Javna nabava izvođenja radova na izgradnji
kanalizacijskog sustava Bribir, kolektora Kičeri


JNRMV
11/13


1.124.518,46 kn


otvoreni
postupak


ugovor


IV. kvartal
2013. g.


3 mjeseca

Članak 2.

U preostalom dijelu Plan javne nabave Vinodolske općine za 2013.godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 5/13 i 15/13) od 16. 2. 2013. i 25.03.2013. godine, koji nije obuhvaćen ovom II. izmjenom i dopunom, Plan ostaje na snazi.

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Plan javne nabave za 2013.godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-10-1

Bribir, 31. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr