SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

60.

Na temelju članka 35b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, čl. 31. st. 1. i 2., čl. 53. st. 4 i čl. 90. st. 1., 129/05, 109/97, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina, Općinsko vijeće na 1. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu Načelnika

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu Načelnika Vinodolske općine za prvo polugodište 2013. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-07

Bribir, 31. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr