SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

59.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09 i 15/13), članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09 i 15/13), članka 3. Odluke o osnivanju novih stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vinodolske općine, Općinsko vijeće Vinodolske općine na 1. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
promet, izgradnju i održavanje prometnica

I.

U Odbor za promet, izgradnju i održavanje prometnica imenuju se:

1. IVAN VELJAČIĆ, za predsjednika

2. DRAGUTIN GOLAC, Kostelj 89, za člana

3. ŽELJKO ČAVRAK, za člana

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave Odluke o osnivanju novih stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-06-11

Bribir, 31. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr