SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

50.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09 i 15/13), članka 32 i 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 1. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova Odbora
za proračun i financije

I.

U Odbor za proračun i financije imenuju se:

1. JAGODA UGRIN, za predsjednicu

2. ŽELJKO CITKOVIĆ, za člana

3. TOMISLAV ŠIMIĆ, za člana

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-06-2

Bribir, 31. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća

Boris Miklić, dipl. ing. v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr