SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

43.

Na temelju članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 56/13), vezano za primjenu članka 209. sav. 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 63. Zakona o Financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 15/09, 90/11 i 56/13), kao i Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Narodne novine« broj 109/11), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 1. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju
na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju od 21. svibnja 2012. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/12), GLAVA IV: NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE (članka 14 do 18 Odluke), koji se odnose na UVOĐENJE, OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE, STAVLJA JU IZVAN SNAGE, po sili zakona.

Članak 2.

U Preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom, Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/12), OSTAJE NA SNAZI.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-02-1

Bribir, 31 srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=851&mjesto=91253&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr