SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 18. Izjave o osnivanju komunalnog društva »Lokvarka« d.o.o., Šetalište Golubinjak 6, 51 316 Lokve, članka 47. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« 18/13) a u skladu s člankom 423 st. 2. Zakona o trgovačkom društvima Općinski načelnik donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju direktora komunalnog društva
»Lokvarka« d.o.o.

Članak 1.

Za člana Uprave Društva-direktora komunalnog društva »Lokvarka« d.o.o., Šetalište Golubinjak 6, 51 316 Lokve, imenuje se Ivica Gržanić, dipl. ing., iz Lokava, Rudolfa Strohla 66, 51 316 Lokve, rođ. 17. 7 1958. g., OIB: 88436647123, osobna iskaznica br. 100870391 izdana PP Delnice.

Članak 2.

Mandat imenovanom članu Uprave Društva - direktoru počinje sa danom 2. srpnja 2013. god. i traje 5 (pet) godina.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/13-01/23

Ur. broj: 2112-02/4-13-1

Lokve, 28. lipnja 2013.

Općinski načelnik

Toni Štimac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr