SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Na temelju članka 18. Izjave o osnivanju komunalnog društva» Lokvarka« d.o.o., Šetalište Golubinjak 6, 51 316 Lokve, i članka 47. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 18/13) a u skladu s člankom 423 st. 2. Zakona o trgovačkom društvima Općinski načelnik donosi sljedeću

ODLUKU
o razrješenju direktora komunalnog društva
»Lokvarka« d.o.o.

Članak 1.

Andrea Šafar, dipl. ing., Homer 81, 51 316 Lokve, rođena 25. rujna 1980. g., OIB 90198633504, osobna iskaznica broj 105758647 izdana PP Delnice razrješuje se dužnosti direktora komunalnog društva »Lokvarka« d.o.o. s danom 1. srpnja 2013. god. zbog isteka mandata.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 022-01/13-01/22

Ur. broj:2112-02/4-13-1

Lokve, 28. lipnja 2013.

Općinski načelnik

Toni Štimac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr