SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08, 44/08) te članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 18/13) Općinsko vijeće Općine Lokve, na svojoj sjednici održanoj 30. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lokve

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreća na području Općine Lokve.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine lokve imenuje se:

1. Anton Mrkvička (zamjenik načelnika) - načelnik stožera

2. Marinko Puškarić (predstavnik Policijske uprave - primorsko-goranske)-član

3. Arsen Petelin (zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD Lokve)- član

4. Zdenko Košaroš (predstavnik PUZS Rijeka) - član

5. Karmela Stipanović (ravnatelj Doma zdravlja Delnice)-član

6. Dragan Šafar (pročelnik JUO općine) - član

7. Mladen Šverko (predstavnik HEP-a) - član

8. Darijo Cenčić (djelatnik Hrvatskih šuma) - član

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Lokve.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/13-01/02

Ur. broj: 2112-02/1-13-1

Lokve, 30. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica
Gordana Božić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr