SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 13/13) Gradonačelnica Grada Raba, donosi 19. kolovoza 2013.

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I.

Ovom Odlukom imenuje se Lora Tomulić, dipl. iur., viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove, osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Rabu.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 051/772 - 556

FAX: 051/ 772 - 552

E-mail: lora.tomulic@grad-rab.com

II.

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Lora Tomulić, dipl. iur. obvezana je:

1.zaprimati obavijesti o nepravilnostima,

2.pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

3.sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, broj 70/2012),

4.surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-01/13-01/96

Ur. broj: 2169-01-01-13-06-1

Rab, 19. kolovoza 2013.

Gradonačelnica

Rosanda Krstinić - Gušćić, prof.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr