SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

88.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32709 i 10/13), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 11. srpnja 2013. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova Komisije za
provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja

I.

U Komisiju za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja imenuju se:

1.Igor Sarić - za predsjednika,

2.Danijel Višak - za člana,

3.Petar Goleš - za člana,

4.Silvija Petković - za člana,

5.Tanja Jović - za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-13-1

Mali Lošinj, 11. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr