SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

87.

Temeljem članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/12, 43/12 i 10/ 13) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, dana 11. srpnja 2013. godine donio je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova Komisije
za poslovne prostore

Članak 1.

Imenuje se Komisija za poslovne prostore u sastavu:

1.ŽELJKO GADŽA, predsjednik,

2.IVANA LUPIĆ, član,

3.IVICA JOVIĆ, član,

4.MARIO FRANKOVIĆ, član,

5.STIPE RUKAVINA, član.

Članak 2.

Komisija se imenuje na razdoblje od 4 godine.

Članak 3.

Odluka o imenovanju Komisije za poslovne prostore od 9. veljače 2010. godine stavlja se van snage.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-13-2

Mali Lošinj, 11. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr