SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

79.

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i 174/04) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Gradsko povjerenstvo).

Članak 2.

Gradsko povjerenstvo ima predsjednika i zamjenika predsjednika te tri člana povjerenstva.

Članak 3.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Mali Lošinj imenuju se:

1.Silvija Petković, predsjednica,

2.Mario Hofmann, zamjenik predsjednika,

3.Matija Basta, član,

4.Gracijano Toić, član,

5.Roberto Polonio, član.

Članak 4.

Zadaci Gradskog povjerenstva utvrđeni su točkom 3. članka 38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 5.

Gradsko povjerenstvo radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjeda i upravlja sjednicom te potpisuje zaključke koje donosi Gradsko povjerenstvo.

Ako je predsjednik spriječen ili odsutan zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

Gradsko povjerenstvo može održati sjednicu ako je istoj nazočna većina članova.

Odluke iz svog djelokruga Gradsko povjerenstvo donosi većinom glasova, javnim glasovanjem, ako je sjednici nazočna većina svih članova Gradskog povjerenstva.

Članak 6.

Članovi Gradskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/11

Ur. broj: 2213/01-01-13-13

Mali Lošinj, 12. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr