SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

35.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09 i 13/13) i članka 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goran

ske županije« broj 34/09), Gradonačelnik Grada Krka, 2. rujna 2013. godine, donio je

IZMJENU PRAVILNIKA
o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih
u Gradskoj upravi Grada Krka

Članak 1.

U Pravilniku o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/12), u članku 25. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- stalnog dodatka na plaću svakom zaposleniku u bruto iznosu od 18 % osnovice za obračun plaće te se isti isplaćuje sukladno evidenciji o prisutnosti na radu.«

Članak 2.

Ova Izmjena Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 121-01/13-01/3

Ur. broj: 2142/01-02/1-13-3

Krk, 2. rujna 2013.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr