SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

72.

Na temelju članka 67. stavak 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 87/08 i 136/12) i članka 30., stavak 1., podstavak 16. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 3. sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o stjecanju dionica društva JADRAN d.d.
za hotelijerstvo i turizam Crikvenica pretvaranjem
potraživanja u udjele u kapitalu trgovačkog društva
i otpisu dijela potraživanja

Članak 1.

Grad Crikvenica prihvaća prijedlog Stečajnog plana Jadrana d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica u stečaju, kojim se dio potraživanja Grada Crikvenice u iznosu od 5.521.700,00 kn pretvara u udio u kapitalu trgovačkog društva, a dio u iznosu od 1.380.433,04 kn otpisuje radi pokrića gubitka.

Iznos od 1.380.433,04 kune odnosi se na 155.492,50 kuna potraživanja po osnovu spomeničke rente i 1.224.940,54 kn potraživanja po osnovu komunalne naknade.

Članak 2.

Pretvaranjem potraživanja u udio u kapitalu sukladno članku 1. ove Odluke, Grad Crikvenica stječe 552.170 dionica ili 1,13% udjela u kapitalu trgovačkog društva Jadrana d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica.

Članak 3.

Sredstva za pretvaranje potraživanja u udio u kapitalu osigurat će se II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Crikvenice za 2013. g., a sukladno istima izmijenit će se i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. g.

Namjenski prihodi po osnovu potraživanja za komunalnu naknadu pretvoreni u udio u kapitalu trgovačkog društva Jadrana d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica, utrošit će sukladno zakonski propisima, nakon unovčenja (prodaje) stečenih dionica istog trgovačkog društva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

U slučaju da se prijedlog Stečajnog plana Jadrana d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica u stečaju ne prihvati ova Odluka prestaje važiti.

Klasa: 940-01/12-01/78

Ur. broj: 2107/01-05/01-13-17

Crikvenica, 28. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=851&mjesto=10003&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr