SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji(»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 5/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Općinske načelnice Općine Omišalj od 6. kolovoza 2013. godine, provest će se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju

Javna rasprava o prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju provest će se u periodu od 20. do 30. kolovoza 2013. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti uvid u izloženi prijedlog plana u vijećnici Općine Omišalj u uredovne dane u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, osim srijede kada se uvid može izvršiti od 8,00 do 18,00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave upriličit će se dana 28. kolovoza 2013. godine javno izlaganje od strane stručnog izrađivača plana i to za:

- za državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima u 14,00 sati u vijećnici Općine Omišalj.

- za građane, članove MO Omišalj, Općinske vijećnike Općine Omišalj i vlasnike nekretnina na području obuhvata plana u 17,00 sati u vijećnici Općine Omišalj

Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedaba koja će biti dostupna tijekom javne rasprave, te izjaviti u zapisnik o javnom izlaganju. Primjedbe i prijedlozi mogu se davati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat ciljanih izmjena i dopuna plana. Pisana očitovanja kao i pisani prijedlozi i primjedbe dostavljaju se Općini Omišalj za vrijeme trajanja javne rasprave, na adresu Općina Omišalj, Prikešte 11, 51513 Omišalj.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, sa imenom, prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Općinska načelnica Općine Omišalj
Mr. sc. Mirela Ahmetović

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr