SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - proč. tekst, 82/04., 178/ 04., 38/09, 79/09, 153/09. i 49/11), članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09., 43/10. i 8/13) i članaka 5. i 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (»Službene novine PGŽ«, broj 27/12) po provedenom javnom natječaju za odabir ponude za održavanje javne rasvjete na području Grada Vrbovskog Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na svojoj sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova na temelju
ugovora za održavanje javne rasvjete na području Grada Vrbovskog za razdoblje 2013. - 2017. godina

Članak 1.

Za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Vrbovskog (dalje: javna rasvjeta) za razdoblje 2013 - 2017. godina odabire se ponuda »UDIKOVIĆ« Elektroinstalacijski obrt vl. Ana Udiković, Vikend naselje Sabljaci 3., Ogulin s cijenama i prema opisu radova i potrebnog materijala i iz ponudbenog troškovnika, te će se s istim sklopiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-01-11

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr