SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Temeljem članka 9. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/ 10 ) i članka 4. i 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, 40/08, 44/08), te članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/ 13), predstavničko tijelo Grada Vrbovskog na sjednici 1. kolovoza 2013. donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU
ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE
GRADA VRBOVSKOG

Članak 1.

Zapovjedništvo snaga i sredstava osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće na području Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Za članove Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Vrbovskog imenuju se:

1.Šein Brinjak (predsjednik Gradskog vijeća, zapovjednik)

2.Milica Kovačević (Komunalac d.o.o. Vrbovsko) - članica

3.Maja Žuteg (Komunalac d.o.o. Vrbovsko) - članica

4.Marina Tonković (Gradska uprava) - članica

5.Igor Ivanišević (Gradska uprava) - član

6.Renzo Selimović (PP Vrbovsko ) - član

7.Tihomir Umiljenović ( liječnik, Vrbovsko) - član

8.Filip Mareković (vatrogasna zajednica Grada) - član

Članak 3.

Zapovjedništvo civilne zaštite mobilizira se po nalogu Gradonačelnika, putem županijskog centra 112 i na druge načine sukladno Planu zaštite i spašavanja. Plan rada Zapovjedništva definiran je odredbama Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe zapovjedništva Grada Vrbovskog obavljati će Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog.

Članak 5.

Donošenjem ove odluke prestaje važiti Odluka osnivanju i imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Vrbovsko (»Službene novine PGŽ« 8/13).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/13-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr