SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

50.

Temeljem članka 9. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/07 , 38/09 i 127/10 ) i članka 4 i 10 . stavka 1. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08 ), te članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 8/08, 16/09 i 43/10 i 8/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 1. kolovoza 2013. godine, donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA VRBOVSKOG

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće na području Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog imenuju se:

1.Borivoj Dokmanović (zamjenik gradonačelnika) - zapovjednik Stožera

2.Nina Vinski (Komunalac d.o.o. Vrbovsko) - članica

3.Nikolina Mamula (Komunalac d.o.o. Vrbovsko) - članica

4.Nevenko Žagar (iz ureda Gradske uprave) - član

5.Ljubomir Cindrić (iz ureda Gradske uprave) - član

6.Željko Šporer (PU ZS Rijeka) - član

7.Marjana Magdić (liječnica Doma zdravlja Vrbovsko) - članica

8.Damir Krizmanić (pomoćnik načelnika PP Vrbovsko) - član

9.Dalibor Mareković (zapovjednik vatrogasne postrojbe Grada) - član

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog obavljati će Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 57/2012).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/13-01-2

Ur. broj: 2193-01-02/13-01

Vrbovsko, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr