SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

47.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 31/09, 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 3. sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine donijelo je

I. IZMJENU PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalca d.o.o., Željeznička 1A., Vrbovsko prema njegovom planu, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2013. godini u procijenjenom iznosu od 1.609.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunšeststotinaidevettisućakuna).

Članak 3.

Na području Grada Vrbovskog u 2013. godini financirat će se gradnja sljedećih građevina za javnu vodoopskrbu, te javnu odvodnju, kako slijedi:

A) Javna vodoopskrba:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/13-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

 

I. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodn  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr