SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/ 09., 31/09., 43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 01. kolovoza 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Grada
Vrbovskog u kulturi za 2013. godinu

Članak 1.

U članku 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ«, broj 9/ 13) mijenja se iznos od »545.647,26 kuna« zamjenjuje se iznosom od »547.652,26 kuna«, a pod stavkom »Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića« iznos od »295.147,26« zamjenjuje se iznosom od »297.152,26« kuna, a pod I. Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića dodaje se nova stavka:

- Premija osiguranja - 2.005,00 kuna

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/13-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr