SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Temeljem članka 9. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/ 10) i članka 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 15. srpnja 2013. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublaživanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Grada Raba.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba imenuju se:

1.NENAD DEBELIĆ, zamjenik gradonačelnice, načelnik Stožera

2.ŽELJKO PERAN, predsjednik Gradskog vijeća, član

3.ZVONIMIR ŠPANJOL-PANDELO, predstojnik Ispostave Rab, Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, član

4.VLADIMIR DUMIĆ, kapetan Ispostave Rab, Lučke kapetanije Rijeka, član

5.DADO KRSTINIĆ, načelnik Policijske postaje Rab, član

6.MILIVOJ LIČINA, zamjenik zapovjednika Područne vatrogasne zajednice otoka Raba, član

7.LENJINKA JURIČIĆ-MAMILOVIĆ, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZS Rijeka, članica

8.VANJA SERŠIĆ, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba, član

9.VOISLAV MARČIĆ, voditelj Odsjeka za komunalne poslove, član

10.DAMIR BRUSIĆ, direktor TD »Vrelo«, član

11.HARI ČIPČIĆ, direktor TD »Dundovo«, član

12.DAMIR KAŠTELAN, zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Raba, član

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi gradonačelnica.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Jedinstveni upravni odjel Grada Raba.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09 i 46/12).

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/13-01/4

Ur. broj: 2169-01-02-01/3-13-4

Rab, 15. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK
Željko Peran, mag. ing. agr.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=849&mjesto=51280&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr