SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

59.

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Opatija sa sjedištem u Opatiji Stubište Lipovica 2, Grad Opatija zastupan po gradonačelniku Ivi Dujmiću, ing., donosi dana 23. srpnja 2013. godine sljedeću

ODLUKU
O PRIJEDLOGU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o. OPATIJA

I.U Nadzorni odbor društva KOMUNALAC d.o.o. OPATIJA predlažu se:

1.Bruno Starčić iz Opatije, Prolaz Matka Brajše 18, OIB 16401172897

2.Lucijan Kos iz Opatije, Mileve Sušanj 10,
OIB 04672228856

3.Dušan Kotur iz Opatije, Davorina Trinajstića 1,
OIB 22662392421.

GRAD OPATIJA - ČLAN DRUŠTVA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr