SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

58.

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 17. Statuta Gradske knjžnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija, osnivač GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Ivo Dujmić, ing., donosi dana 06. kolovoza 2013. g. sljedeću

ODLUKU
O IZBORU UPRAVNOG VIJEĆA GRADSKE
KNJIŽNICE I ČITAONICE »VIKTOR CAR EMIN« OPATIJA

U Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija izabiru se:

1.Josip Bačić, Opatija, Maršala Tita 91/2

2.Aleksandra Tramontana, Opatija, Radnička
ulica 10.

Klasa: 021-05/13-01/37

Ur. broj: 2156/01-03-13-1

Opatija, 06. 08. 2013.

OSNIVAČ:
GRAD OPATIJA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr