SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

57.

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) osnivač Dječjeg vrtića »Opatija«, Opatija, Stubište Miroslava Krleže 1., GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Ivo Dujmić, ing., donosi dana 6. kolovoza 2013. g. sljedeću

ODLUKU
O IZBORU UPRAVNOG VIJEĆA
DJEČJEG VRTIĆA

I.U Upravno vijeće Dječjeg vrića ¹Opatija«izabiru se:

1. Milovan Šepić, Opatija, Maršala Tita 180.

2. Ivone Šabarić Rubeša, Opatija, Maršala Tita 114.

3.Darko Varljen, Opatija, Put za Forticu 14.

4. Nada Lovretić, Pobri, Dragi 6.

II.Madat članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ¹Opatija« traje četiri godine.

Klasa: 021-05/13-01/35

Ur. broj: 2156/01-03-13-1

Opatija, 06. 08. 2013.

OSNIVAČ:
GRAD OPATIJA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr