SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

56.

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 5. Odluke o osnivanju Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 96, 11/00, 17/01, 31/07, 38/07, 13/09 i 17/13) osnivač GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Ivo Dujmić, ing., donosi dana 6. kolovoza 2013. g. sljedeću

ODLUKU
O IZBORU UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE
ZA ORGANIZACIJU, PROMIDŽBU
I POSREDOVANJE U OBLASTI KULTURE
FESTIVAL OPATIJA

U Upravno vijeće Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture »Festival Opatija« izabiru se:

1.dr.sc. Lorena Bašan, Dobreć, Dobreć 88.

2.dr.sc. Lara Jelenc, Opatija, Matka Laginje 22.

Klasa: 021-05/13-01/36

Ur. broj: 2156/01-03-13-1

Opatija, 06. 08. 2013.

OSNIVAČ:
GRAD OPATIJA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr