SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i sukladno odredbama članaka 4.-11. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja

 (»Narodne novine« broj 40/08, 44/08), članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine« broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13), a temeljem obavijesti DUZS, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka (Klasa: 810-01/13-02/01, Ur.broj: 543-12-01-13-3) od 17. lipnja 2013. godine, Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 01. kolovoza 2013. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Grada Čabra

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području grada Čabra.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja grada Čabra imenuju se:

1. Vesna Kovač, zamjenica gradonačelnika, načelnica Stožera;

2. Alen Lipovac, pročelnik JUO Grada Čabra, zamjenik načelnice;

3. Lidija Obajdin, načelnica PP Čabar, - član;

4. Tomislav Mihelić, zapovjednik VZ grada Čabra, - član;

5. Karmela Stipanović, voditeljica ispostave Doma zdravlja Delnice, - član;

6. Željko Šporer, Viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje u PUZS Rijeka, - član;

7. Leonard Vesel, direktor KD »Čabranka« Čabar, - član;

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja grada Čabra.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Jedinstveni upravni odjel grada Čabra.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 810-03/13-01/03

Ur. broj: 2108-03-01/1-13-2

Čabar, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Josip Malnar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr