SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2012. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Čabra za 2012. godine (u daljnjem tekstu: izvršenje Proračuna) obuhvaća:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u izvršenju Proračuna za 2012. godinu, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 12.925.122,00 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

VI. UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

Članak 4.

Manjak prihoda nad rashodima i izdacima, koji se prenosi u slijedeće obračunsko razdoblje, iznosi 960.040,00 kuna, a pokriva se iz prihoda poslovanja budućeg razdoblja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/02

Ur. broj: 2108-03-04/1-13-3

Čabar, 1. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v. r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr