SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09, 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Bakra za razdoblje
lipanj - prosinac 2013. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine koja su osigurana u Proračunu Grada Bakra za 2013. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava u visini 600,00 kn, tako da pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim članovima pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Bakra za 2013. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke, u mjesečnim iznosima kako slijedi:

-Hrvatska demokratska zajednica - HDZ . . . . 6.000,00 kn

-Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP . . 1.200,00 kn

-Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS . . 600,00 kn

-Hrvatska stranka umirovljenika - HSU . . . . . . 600,00 kn

-Nezavisni član - Juraj Malnar . . . . . . . . . . . . 600,00 kn

Članak 4.

Pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u mjesečnom iznosu od 60,00 kn za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, a razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola u trenutku konstituiranja, u mjesečnim iznosima kako slijedi:

-Hrvatska demokratska zajednica - HDZ . . . . 120,00 kn

-Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP . . . . 60,00 kn

-Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS . . 60,00 kn

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu Gradskog vijeća nakon konstituiranja Gradskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Gradskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni član Gradskog vijeća izabran s nezavisne liste, nakon konstituiranja Gradskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Gradskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bakra, ostaju tom nezavisnom članu, te se na njega i nadalje primjenjuju zakonske odredbe koje se odnose na nezavisne članove izabrane s nezavisne liste.

Članak 6.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 3. i 4. ove Odluke obavlja upravno tijelo gradske uprave u čijoj je nadležnosti obračun i isplata naknada članova Gradskog vijeća.

Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 3. i 4. Odluke doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog člana Gradskog vijeća tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 57/12).

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/6

Ur. broj: 2170/02-05/3-13-11

Bakar, 12. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za fin  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr