SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 36.

Temeljem članka 108.-112. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 30. stavak 1. alineja 6. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09, 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2013. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA BAKRA ZA RAZDOBLJE 01. 01. - 30. 06. 2013. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 8.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/6

Ur. broj: 2170/02-05/3-13-10

Bakar, 12. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=849&mjesto=51222&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr