SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/ 07, 94/13) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09, 7/13) Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj 3. sjednici održanoj 12. 08. 2013. donijelo je sljedeće

Izmjene i dopune plana mreže dječjih vrtića
na području Grada Bakra

Članak 1.

U Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Bakra mijenja se članak 3. koji glasi:

»U sklopu Dječjeg vrtića »Bakar« djeluju tri podružnice i to:

-u Hreljinu, Hreljin 267a, 51226 Hreljin,

-u Škrljevu, Škrljevo bb, 51223 Škrljevo, i

-u Praputnjaku, Praputnjak 106, 51224 Krasica.«.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur. broj: 2170-02-04/2-13-13

Bakar, 12. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr