SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10) i članka i članka 29. podstavka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 3. sjednici održanoj 12. 08. 2013. godine donosi

ODLUKU
o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Dužnosnik koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u iznosu od 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće dužnosnika koji svoj posao obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće iz članka 3. Odluke o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/10 i 37/10).

Članak 3.

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad dužnosnika donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur. broj: 2170-02-04/2-12

Bakar, 12. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr