SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Sukladno članku 42. i 43. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09,7/13) i članka 21. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 34/09, 7/13, 14/13) Gradsko vijeće Grada Bakra na 03. sjednici održanoj 02. kolovoza 2013.g. donosi

ODLUKU
o izboru stalnih radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Bakra

1. U stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Bakra biraju se:

Odbor za statutarno pravna pitanja

1. Zdravko Božičević, predsjednik,

2. Viktor Polić, potpredsjednik,

3. Marino Baričević, član,

4. Maja Šepac Rožić, član,

5. Margareta Mihalić, član,

Odbor za gospodarstvo, razvoj, proračun i financije

1. Milovan Čop, predsjednik

2. Manolito Pleše, potpredsjednik,

3. Dragan Slaviček, član,

4. Nikolina Perušić, član,

5. Ratko Vukonić, član,

Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju

1. Krunoslav Lazanja, predsjednik

2. Bruno Sirotić, potpredsjednik,

3. Boris Mičetić, član,

4. Mario Došen, član,

5. Ivo Čop, član,

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku

1. Marija Rogoznica, predsjednik,

2. Nediljka Vuković, potpredsjednik,

3. Andrea Butković, član,

4. Kristina Podnar, član,

5. Mirjana Perković, član,

Odbor za odgoj, obrazovanje, znanost, kulturu i šport

1. Vice Sep, predsjednik,

2. Dolores Paro Mikeli, potpredsjednik,

3. Dražen Mrkela, član,

4. Alen Hoić, član,

5. Loredana Kružić, član.

2. Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-13-6

Bakar, 2. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik:
Milan Rončević

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr