SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Na temelju članka 10. stavak 3., 4. i 5. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09- OUSRH, 114/11 i 68/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 2. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe
izvan prodavaonica na području Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjesta na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica i to: na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, u kioscima, prodaja putem automata, pokretna prodaja i prigodna prodaja na području općine Dobrinj.

Članak 2.

Na području općine Dobrinj zabranjena je prodaja robe izvan prodavaonica osim pod uvjetima pripisanim ovom Odlukom.

Članak 3.

Iznimno od odredbe iz članka 2. ove Odluke prodaja robe izvan prodavaonica može se obavljati na lokacijama, kako slijedi:

1. naselje Dobrinj: na placi

2. naselje Šilo: na placi, kraj plaže, ulica Lokvišća,

2. naselje Polje: na placi ispred crkve,

3. naselje Gabonjin: na placi ispred crkve,

4. naselje Čižići - na obali,

5. naselje Soline - kraj plaže,

6. naselje Klimno - na obali,

7. ostala naselja: na placi, ispred crkve i mjesnog doma.

Za vrijeme održavanja tradicionalnih pučkih zabava i vjerskih blagdana, koji se slave na području općine Dobrinj odnosno mjesnih odbora, ili prigodom obilježavanja značajnih obljetnica, za prodaju različite robe, određuju se površine ispred crkava i mjesnih domova, na trgovima u naseljima odnosno na mjestima koje posebnom odlukom odredi općinski načelnik.

Članak 4.

Prodaja robe izvan prodavaonica, na lokacijama utvrđenim u članku 3. Ove Odluke, moguća je jedino na javno- prometnoj površini odnosno na mjestima koja temeljem odluke o davanju u zakup javnih površina utvrdi općinski načelnik, te na javnim površinama koje se koriste u svrhu održavanja raznih manifestacija privremenog karaktera temeljem izdanog odobrenja za privremeno korištenje javne površine.

U svim navedenim slučajevima iz prethodnog stavka trgovci koji obavljaju prodaju robe sukladno Zakonu i ovoj Odluci, kao dokaz korištenja mjesta na kojima se obavlja prodaja daju na uvid ugovor o korištenju javne površine odnosno odobrenje za korištenje javne površine Općine Dobrinj.

Prodaja robe izvan prodavaonica na privatnim površinama koje imaju pristup sa javnoprometne površine može se obavljati isključivo uz pismeno odobrenje Općine Dobrinj.

Članak 5.

Općinski načelnik može posebnom odlukom odrediti oblik i izgled prodajnog mjesta.

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši komunalni redar sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu Općine Dobrinj, te će naložiti uklanjanje svih vrsta predmeta i robe s javne površine u najkraćem mogućem roku.

Članak 7.

Ukoliko se utvrdi da je učinjen prekršaj koji je u nadležnosti Državnog inspektorata i drugih inspekcija, komunalni redar će o utvrđenom kršenju odredbi ove Odluke odnosno Zakona o trgovini, pismeno izvijestiti Državni inspektorat i druge inspekcije koje temeljem svojih ovlaštenja provode postupak sukladno odredbama Zakona o trgovini.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/2

Ur. broj: 2142-04-01-13-3

Dobrinj, 25. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

 

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr