SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

131.

Na temelju članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. srpnja 2013. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o osnivanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja Odluke i Ugovora o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci

Članak 1.

Osniva se Povjerenstvo za praćenje izvršavanja Odluke i Ugovora o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

U Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja imenuju se:

1.Darko Glažar, predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučke kapetanije Rijeka;

2.Duško Brkić, predstavnik Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka,

3.Karmen Mlacović, predstavnica Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme dok traje koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci.

Članak 4.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/136

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 25. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr