SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

130.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/ 10), članka 4. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09,11/ 10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje
grada Rijeke

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: Stožer).

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinacijsko tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Gradonačelnik.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Stožerom rukovodi Gradonačelnik.

Članak 3.

U Stožer iz članka 1. ove Odluke, imenuju se:

1.Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika, za načelnika Stožera,

2.mr. sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, za člana Stožera,

3.Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda zaštite i spašavanja Rijeka, za člana Stožera,

4.Jasmin Brkljača, zamjenik načelnice Policijske uprave primorsko-goranske, za člana Stožera,

5.Hinko Mance, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, za člana Stožera,

6.Ankica Perhat, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, za članicu Stožera,

7.Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, za članicu Stožera,

8.Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za člana Stožera,

9.Zdenko Pleše, ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, za člana Stožera,

10. Vladimir Benac, pročelnik Odjela gradske uprave za
gospodarenje imovinom, za člana Stožera.

Članak 4.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Odjel za gradsku samoupravu i upravu.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 6/12).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/127

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 25. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr