SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

128.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 22/ 13 - ispr. i 25/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici, 25. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Doma mladih

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Doma mladih u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Doma mladih na sjednici održanoj 5. srpnja 2013. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/124

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-4

Rijeka, 25. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr