SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

127.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 25. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću »Rijeka«

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću »Rijeka«, Dolac 3, Rijeka, za zaduženje putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 25.000.000,00 kuna (slovima: dvadeset pet milijuna kuna) s valutnom klauzulom u EUR, kod OTP BANKA d.d Zadar, za realizaciju kapitalnog projekta Dječjeg vrtića Pehlin, pod sljedećim uvjetima:

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/134

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 25. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr