SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

126.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. srpnja 2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu ostvaren je kako slijedi:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu ostvareni su, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/126

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 25. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=51000&odluka=126
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr