SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

125.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 22/13 - ispr. i 25/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova
Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća
Grada Rijeke

I.

U Odbor za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se:

za predsjednika

Ivan Bogdanić

za potpredsjednika

Mile Opačić

za članove

Suada Shahini

mr. sc. Mensur Ferhatović

Čedomir Salević

Milena Kraljević

Danko Švorinić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/133

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-05

Rijeka, 25. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr