SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

124.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 22/13 - ispr. i 25/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i izboru potpredsjednice
Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća
Grada Rijeke

I.

Razrješuje se Milena Kraljević dužnosti potpredsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

II.

Za potpredsjednicu Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Any Velnić Perkić.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/133

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-04

Rijeka, 25. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr