SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Na temelju odredbe članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 4. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/ 09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja za područje Grada Krka radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: Stožer).

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem spriječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Grada Krka.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Gradonačelnik.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Stožerom rukovodi Gradonačelnik.

Članak 3.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka imenuju se:

1.Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika - za načelnika Stožera,

2.Dinko Petrov, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka - član,

3.Đimi Skomeršić, zapovjednik Zapovjedništva Civilne zaštite i voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka - član,

4.Dejan Hriljac, načelnik PP Krk Policijske uprave Primorsko - goranske - član,

5.Lenjinka Juričić-Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZS, Rijeka - članica,

6.Josip Mrakovčić, član Gradskog vijeća i predstavnik GP »Krk« d.d. Krk - član,

7.Marijana Jakominić, ravnateljica Gradske organizacije Crvenog križa Krk- članica,

8.Frane Mrakovčić, direktor Ponikve d.o.o. Krk - član,

9.Dr. Žarko Šunjić, spec. fiz. med. i reh., Privatne ordinacije u Krku - član.

Članak 4.

Stožer donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Odsjek za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/13-01/7

Ur. broj: 2142/01-01-13-3

Krk, 22. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr