SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

70.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09., 34/09. - isp. i 07/13.) i članka 2. stavka 2. Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list »Crikvenički vjesnik«, Gradonačelnik Grada Crikvenice dana 17. srpnja 2013. donosi

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Uređivačkog
savjeta za gradski list »Crikvenički vjesnik«

U Uređivački savjet za gradski list »Crikvenički vjesnik« imenuju se:

Za predsjednika:

1.Silvia Crnić, zamjenica gradonačelnika Grada Crikvenice,

za članove:

2.Lovorko Gržac, predsjednik Gradskoga vijeća Grada Crikvenice

3.Veselko Mutavgjić, zamjenik gradonačelnika Grada Crikvenice

4.Melanija Milat-Ružić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i opće poslove Grada Crikvenice

5.mr. sc. Snježana Sikirić, pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Crikvenice

6.Denisse Mandekić, savjetnica za promidžbu i veze s javnošću Grada Crikvenice

7.Marijana Biondić, direktorica TZG Crikvenice

8.Sanja Škrgatić, ravnateljica Centra za kulturu »Dr. Ivan Kostrenčić«

9.Ksenija Car-Ilić, ravnateljica Gradske knjižnice Crikvenica

II.

Uređivački savjet za gradski list »Crikvenički vjesnik« imenuje se na vrijeme od godinu dana.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Grada Crikvenice, internetskoj stranici Grada Crikvenice te u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/13-01/35

Ur. broj: 2107/01-04/05-13-2

Crikvenica, 17. srpnja 2013.

GRADONAČELNIK GRADA CRIKVENICE

Damir Rukavina, dipl. ing.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=10003&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr